SẢN PHẨM BÁN CHẠY

NEN-THOM-TEALIGHT-DAKO NẾN THƠM TEALIGHT DAKO
20,000 VNĐ 25,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-HUONG-NHU TINH DẦU HƯƠNG NHU
75,000 VNĐ 85,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-HOI TINH DẦU HỒI
70,000 VNĐ 85,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-TRAM-HUONG TINH DẦU TRẦM HƯƠNG
270,000 VNĐ 295,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-HOA-HONG TINH DẦU HOA HỒNG
260,000 VNĐ 285,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay

TINH DẦU VIỆT NAM

TINH-DAU-HOA-NHAI TINH DẦU HOA NHÀI
250,000 VNĐ 275,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-HOA-HONG TINH DẦU HOA HỒNG
260,000 VNĐ 285,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-NGOC-LAN-TAY TINH DẦU NGỌC LAN TÂY
250,000 VNĐ 275,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-OAI-HUONG TINH DẦU OẢI HƯƠNG
160,000 VNĐ 175,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-TRAM-HUONG TINH DẦU TRẦM HƯƠNG
270,000 VNĐ 295,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay

TINH DẦU NGA

TINH-DAU-HOA-NHAI TINH DẦU HOA NHÀI
215,000 VNĐ 255,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-NGOC-LAN-TAY TINH DẦU NGỌC LAN TÂY
245,000 VNĐ 285,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-BAC-HA-1 TINH DẦU BẠC HÀ 1
235,000 VNĐ 275,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-BAC-HA TINH DẦU BẠC HÀ
255,000 VNĐ 345,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
TINH-DAU-HOA-LAN TINH DẦU HOA LAN
215,000 VNĐ 265,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay

HẠT GIỐNG HOA

DA-YEN-THAO-TIM DẠ YÊN THẢO TÍM
40,000 VNĐ 50,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
DA-YEN-THAO-VARVARA-KRASA DẠ YÊN THẢO VARVARA KRASA
45,000 VNĐ 55,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
DA-YEN-THAO-KEP-MIX DẠ YÊN THẢO KÉP MIX
35,000 VNĐ 45,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
DA-YEN-THAO-FIELD-OF-DREAMS DẠ YÊN THẢO FIELD OF DREAMS
35,000 VNĐ 45,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
DA-YEN-THAO-ENCHANTRESS DẠ YÊN THẢO ENCHANTRESS
45,000 VNĐ 55,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay

HẠT GIỐNG RAU - CỦ - QUẢ

BRUSSELS-SPROUTS BRUSSELS SPROUTS
35,000 VNĐ 45,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
BAP-CAI-MINI-BRUSSELS-TIM BẮP CẢI MINI BRUSSELS TÍM
45,000 VNĐ 55,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
BAP-CAI-MINI-BRUSSELS-XANH-1 BẮP CẢI MINI BRUSSELS XANH 1
30,000 VNĐ 45,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
BAP-CAI-KALIBOS---HINH-CHOP- BẮP CẢI KALIBOS ( HÌNH CHÓP)
45,000 VNĐ 55,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
BAP-CAI-TIM BẮP CẢI TÍM
35,000 VNĐ 55,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay

CÂY, CỦ GIỐNG HOA

Hong-Tezza HỒNG TEZZA
180,000 VNĐ 210,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
Hong-Tezza-Cam HỒNG TEZZA CAM
180,000 VNĐ 210,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
Hong-Tezza-Tim HỒNG TEZZA TÍM
220,000 VNĐ 240,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
GOLDEN-CELEBRATION GOLDEN CELEBRATION
479,000 VNĐ 539,000 VNĐ Chi Tiết Mua Ngay
 
 
 

TekTek chuyên về các loại hoa - giống hoa - cách nuôi trồng - các sản phẩm đi kèm